Den svenska kronan

Sveriges officiella valuta är kronan. Den delas upp i mindre delar om 100 öre, en värdeenhet som sedan 2010 inte […]