Upp- och nedgångar för svensk ekonomi

Storleken på ett lands ekonomi fastställer man med måttet BNP, som står för bruttonationalprodukten. Sveriges BNP har, likt andra länder, […]

Var kan man studera ekonomi?

I Sverige finns det ett flertal högskolor och universitet som erbjuder ekonomiutbildningar. Utbildningen ger en bred kunskap inom många områden […]

Hur fungerar börsen?

För att förenkla verksamheten skulle man kunna beskriva börsen som en marknad för saker som är begagnade. Det som skiljer […]