Var kan man studera ekonomi?

I Sverige finns det ett flertal högskolor och universitet som erbjuder ekonomiutbildningar. Utbildningen ger en bred kunskap inom många områden och leder även till många valmöjligheter inför framtiden. De flesta utbildningar inom ekonomi ger dig möjligheten att välja bland många olika inriktningar, bland annat marknadsföring och redovisning. När du ska välja vilken ekonomiutbildning du ska läsa är det viktigt att väga in vilka kriterier du tycker är viktiga när det gäller lärosätet du ska studera på.

De högst rankade högskolorna att studera ekonomiprogram på är Handelshögskolan, Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet och Göteborgs universitet. När du överväger vilken högskola du ska studera på är det bra att ta reda på vad du vill få ut av din utbildning. De flesta ekonomiprogrammen i Sverige är väldigt olika varandra när det gäller kurser. Möjligheten att läsa valbara kurser under din studietid på ett av ekonomiprogrammen är därför väldigt passande.

Stockholms Handelshögskola och Stockholms Universitet

På Stockholms Handelshögskola kan du läsa kandidatprogram i business and economics. Under de två första åren läser du grundkurser i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Det sista året studerar du på engelska och det är även då du väljer inriktning. Handelshögskolan erbjuder även masterprogram i ekonomi där du får välja mellan två inriktningar; applied economic analysis och international economics. Undervisningsspråket för masterprogrammet är på engelska och programmet passar de som har en civilekonomexamen.

Stockholms Universitet har många olika ekonomiprogram att erbjuda. De har bland annat program i företagsekonomi och nationalekonomi med flera olika inriktningar. Programmet i företagsekonomi omfattar tre år av heltidsstudier. Under första året läser du grundkurser i företagsekonomi och under andra året läser du en fördjupning. Näst sista terminen har du valbara kurser och får även möjlighet att genomföra utbytesstudier om du skulle vilja det. Sista terminen läser du en kurs som stödjer skrivandet av kandidatuppsatsen.

Ekonomiska fakulteten Lunds Universitet

När du läser på ekonomiska fakulteten på Lunds Universitet har du möjlighet att välja mellan en civilekonomexamen och examen inom företagsekonomi som huvudområde. När du läser företagsekonomiprogrammet finns det möjlighet att välja mellan att ta ut en filosofiexamen eller en ekonomikandidatexamen. Om du läser civilekonomprogrammet har du möjlighet att välja mellan två inriktningar; analytisk inriktning eller språklig inriktning. För att få en civilekonomexamen krävs att du har blivit antagen och slutfört utbildningen som omfattar 240 hp.

När du studerar för att ta ut en examen i företagsekonomi krävs det att du har avslutat tre år av heltidsstudier som omfattar 180 hp. I huvudämnet företagsekonomi ska du ha läst minst 90 hp inom området. Upplägget kan variera beroende på vilken examina du ska ta ut men oftast brukar du läsa en grundkurs, en fortsättningskurs, en kandidatkurs och skriva kandidatuppsatsen. De resterande 90 hp består av valbara kurser.

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Ekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har ett varierat upplägg av kurser där kursernas längd är olika långa. På så sätt har du rätt så stor valfrihet över din utbildning. Utbildningen är tre år lång och leder till en filosofiexamen som är internationellt gångbar. De tre första terminerna läser du grundkurser. Inför fjärde terminen har du möjlighet att välja inriktning. De inriktningarna som programmet erbjuder är företagsekonomi, nationalekonomi och finansiell ekonomi.

Den femte terminen läser du valfria kurser. Valmöjligheterna varierar beroende på vilket område du valde att fördjupa dig i under den fjärde terminen. Under denna termin har du även möjlighet att genomföra utbytesstudier på lärosäten utomlands eller på ett annat lärosäte inom Sverige. Sista terminen fördjupar du dig ytterligare inom ditt område och avslutar dina studier med en kandidatuppsats. De som önskar fortsätta sina studier kan söka sig till en masterutbildning.

Ekonomiska fakulteten Uppsala Universitet

På Uppsala Universitet kan du läsa kandidatprogram i både ekonomi och företagsekonomi. De tre första terminerna på ekonomiprogrammet läser du grundkurser inom ekonomiområdet där du får en god inblick i området företagsekonomi. De näst kommande terminerna väljer du ditt huvudområde som omfattar 90 hp. Du har möjlighet att välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, ekonomihistoria och statistik. Du väljer även ett biområde som omfattar 45 hp. Under de sista terminerna har du även möjlighet att genomföra utbytesstudier.

Ekonomiska fakulteten Linköping Universitet

Vid Linköpings Universitet har du möjlighet att studera civilekonomprogrammet eller företagsekonomiprogrammet. Civilekonomprogrammet omfattar 240 hp och passar den som vill ha en yrkesexamen med många valmöjligheter. De första terminerna läser du kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, affärsrätt och statistik. Det tredje året väljer du att antingen förbjuda dig inom nationalekonomi eller företagsekonomi. Under denna termin har du även möjligheten att genomföra utbytesstudier. Efter tre år av studier kan du välja att ta ut kandidatexamen eller fullfölja hela programmet.