Vad är finans och hur arbetar man med det?

Finans är en väldigt bred term som omfattar förvaltningen av pengar, processen av hur man får fram pengar samt hur pengarna används. Inom begreppet finans ingår alla de komponenter som bygger upp ett finanssystem, bland annat investeringar och banker. Exempel på andra aktörer inom finanssystemet och finansmarknaden är bland annat aktiemäklare, kreditmäklare och försäkringsbolag. Många av de koncept som ingår i finans kommer bland annat från mikro- och makroekonomiska teorier.

För att kunna arbeta inom finans eller bank bör man ha en kandidatexamen inom företagsekonomi. Det går även bra att välja en inriktning, exempelvis nationalekonomi. Eftersom konkurrensen om jobben inom finans är väldigt hög kan det vara uppskattat att även ha utbildning eller erfarenheter utomlands. Även språkfärdigheter är en merit. En del väljer även att läsa en masterutbildning, vilket kan vara bra om man vill fördjupa sig inom finans.

Utbildning

Eftersom konkurrensen om jobben inom finans är väldigt hög är det viktigt att först och främst ha en utbildning inom företagsekonomi. En examen i företagsekonomi eller en civilekonomexamen bör vara tillräckligt för att få en god chans. Utan en kandidatexamen är det svårt att få ett jobb inom finans. Ekonomiutbildningarnas längd varierar beroende på vilken examen du väljer att läsa men generellt sträcker sig utbildningarna mellan tre till fem år.

Studier utomlands och språkkunskaper är meriterande när man ska söka jobb inom finansbranschen. Studier utomlands påvisar att man kanske har vissa kunskaper som kan vara gynnande i ens framtida arbete. Språkkunskaper är meriterande då många svenska företag samarbetar utöver landets gränser, vilket innebär att språkkunskaper då är eftertraktat. När man är nyutexaminerad och söker jobb inom finansbranschen är det viktigt att tänka på att erfarenheter väger mer än själva titeln.

Praktik

Erfarenheter är det viktigaste när man söker jobb inom finans. Om man har både kunskap och praktisk vana inom yrket har man lättare att styra sin karriär i den riktning man önskar. När man söker praktik förväntas det inte att man har alla kunskaper som behövs för att kunna klara av jobbet men det krävs ändå att man har grundläggande kunskaper. Praktik hjälper en att få de kunskaper som krävs för ett riktigt jobb.

Arbetsuppgifterna man har inom praktiken brukar vara lätta, oftast sådant som alla klarar av att genomföra. Trots det är praktiken väldigt nyttig eftersom man bland annat lär sig en hel del genom att vara där. Det är även ett utmärkt sätt att knyta kontakter på. Tidigare praktik inom branschen kan också vara bra då det kan påvisa både en stark arbetsmoral och ett stort intresse för jobbet och branschen.

Affärsbank och investmentbank

Affärsbanker är idag en av de vanligaste typen av bank. Affärsbanker arbetar främst med företagskunder och drivs av vinst som kommer från att låna ut till högre pris än vad investerarna betalade. De har hand om stora lån som exempelvis lån till byggprojekt eller stora event. Affärsbankerna arbetar efter en stadga som utfärdas av regeringen eller av det land man ska göra affärer med. För att bli banktjänsteman krävs även internutbildningar på själva banken.

Investmentbanker fungerar i princip som en finansrådgivare åt företag. De hjälper företag att skaffa pengar på kapitalmarknaderna genom att verkställa köp och försäljning av företagsobligationer, aktier och andra investeringar. De har även som uppgift att hjälpa när företagen ska börsnoteras. Många som jobbar inom investmentbank har en ekonomiexamen. De har även ofta erfarenheter från att ha studerat eller praktiserat utomlands. Det gäller att inte vara rädd att söka praktikplats eller heltidsanställning.

Corporate Finance

När man arbetar inom Corporate Finance, som även kallas för företagsfinans, har man i princip som uppgift att förvalta det kapital som behövs för att hålla igång företaget. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att förbereda företagets bokslut, presentera företagets finansstrategi samt förutse företagets vinster och förluster. Exempel på jobbtitlar är bland annat finansanalytiker och internrevisor. Jobb inom Corporate Finance finns att hitta i både stora och små bolag, nationella som internationella.

Bra att veta vart man vill hamna

Finansbranschen har många olika grenar. Förutom att man ska ha en bra ekonomiutbildning och goda meriter är det viktigt att man vet vart inom branschen man vill hamna. När man har valt vilket program man ska studera kan det vara bra att börja skaffa information om ens valmöjligheter inför framtiden. Olika jobb inom branschen kräver olika kunskaper och erfarenheter, därför kan det vara bra att veta vart man vill hamna redan innan.