Hur fungerar börsen?

För att förenkla verksamheten skulle man kunna beskriva börsen som en marknad för saker som är begagnade. Det som skiljer den från andra sådana marknader är att man, istället för att sälja och köpa gamla saker, handlar med delar av företag. Man kan alltså köpa och sälja en andel i ett företag på börsen, och det är vad den går ut på. Men hur går det till? Det ska vi gå igenom nu.

Det är bara börsens medlemmar som kan köpa och sälja aktier på börsen, vilket gör det hela något begränsat. Det är framför allt banker, mäklarfirmor och fondbolag som är medlemmar och handlar på börsen men även privatpersoner kan delta. Det krävs att man har ett tillstånd från Finansinspektionen för att driva börshandel och handla med värdepapper. I Stockholmsbörsen deltar runt 85 aktörer – både svenska och internationella. Det sker helgfria vardagar 9:00-17:30 och är de formella kriterierna.

I praktiken

Som aktör på börsen anger man vilken typ av aktier man vill köpa, hur många och till vilket värde. När det kommer upp ett förslag som matchar den order man lagt sker köpet automatiskt. Det krävs därför att man har ett konto hos någon av börsens medlemmar. De allra vanligaste transaktionerna sker inte via att ett bolag säljer sina aktier, även om detta naturligtvis också sker, utan genom att en ägare säljer vidare sin andel.

Allt detta innebär att företagen inte påverkas på ett omedelbart sätt, utan bara indirekt. Det är naturligtvis viktigt för företag att deras aktier står högt i kurs, och detta avgörs på börsen. Däremot spelar det ingen omedelbar roll för företaget om dess aktier köps eller säljs. Genom att sälja aktier kan ett företag få in pengar, och för att kunna sälja aktier måste folk vilja köpa dem, helt enkelt.

Vad kan man köpa på börsen?

Stockholmsbörsen är inte den enda börsen i Sverige, men den största, och den som de flesta troligen känner till. Regleringar skiljer sig åt något mellan de olika börserna och det kan därför vara en god idé att kolla in några olika alternativ för att jämföra dem med varandra. De företag vars aktier går att handla är så kallade noterade företag. För att bli noterat måste företaget uppfylla en del krav.

Det finns förstås aktier med större och mindre värde när man handlar på börsen. Man anger deras värde genom att multiplicera aktiekursen med antalet aktier. Man kan också hitta aktier uppdelade i olika branscher, för att kunna orientera sig bättre på börsen. Det är en fördel för köparen då det finns de som specialiserar sig på endast ett område, eftersom de har specialkunskaper på det området. Man vad ställs det för krav på företagen?

Kostnader och värden

Det kostar för det första mycket pengar att få en notering på börsen. Det är därför bara företag från och med en viss storlek som förekommer på börsen eftersom det är en alltför dyr investering för mindre företag. Det går dock att driva aktiehandel på andra ställen än börsen, ställen där kraven inte är lika hårda och avgifterna för de deltagande företagen inte är lika höga som avgifterna för att listas på börsen.

Det kan vara klurigt att veta hur bra en viss aktie ligger till, detta då värdet framträder i relation till de andra aktierna. Det finns därför något som kallas index. Det är ett medeltal som visar utvecklingen på alla aktier som deltar på hela börsen. Med hjälp av index kan man ta reda på hur en viss aktie ligger till i jämförelse med de andra aktiernas värde delat på deras antal, alltså medelvärdet.

Hur styrs värdet?

Det finns index för såväl en hel börs, som vissa branscher eller enskilda företag. Aktier med ett högre värde, det vill säga aktier med större andel av ett företag och/eller aktier från större företag, påverkar förstås indexet till hög grad. Vad som styr de olika aktiernas värden är utbud och efterfrågan. Om många vill ha en viss typ av aktie, och det finns få av den, så höjs dess värde.

Våga chansa!

Vad det är som påverkar hur utbud och efterfrågan fluktuerar är dock svårare att svara på. Eftersom det är så många faktorer som kan påverka dessa skeenden, behöver man ha en större helhetsbild, som många gånger är tillämpbar bara på en specifik situation. Många gånger handlar det om att våga ta en risk på börsen och handla mycket när värdet är lågt. När det sedan stiger kan man göra stora pengar.